Wataac – “Dugsiyada la siiyay qalabka waxaan ka codsanayaa…”

Wataac – “Dugsiyada la siiyay qalabka waxaan ka codsanayaa…”